Idrottsförbund och föreningar runt om i Sverige har det otroligt tufft till följd av coronakrisen. Till följd av detta ansöktes det om kompensationsstöd från riksidrottsförbundet på 1.3 miljarder kronor. Regeringen å sin sida valde att ge ett stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Sverige. Med andra ord saknas det fortfarande 800 miljoner fram till den sista juli. 

Inte nog med att det saknas 800 miljoner kronor fram till den sista juli. Beräkningar gör gällande att ytterligare 1.2 miljarder kronor från den sista juli fram till September kommer behöver ges i ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen då så pass mycket pengar som annars hade kommit in till olika föreningar och förbund nu inte blir av. Detta gör att ekonomin i idrottsklubbar runt om i landet är otroligt dyster och utan hjälp från regeringen riskerar flera föreningar att gå i graven.

Åsa Ögren som är ordförande inom riksidrottsförbundet i Västerbotten betonade vikten av att idrottsklubbarna får det stöd dem behöver i ett pressmeddelande där hon sa följande;

–Utan ytterligare stöd från regering, region och kommuner kommer alltför många västerbottningar inte ha en träning att gå till, inte kunna träffa kompisarna i gruppen eller laget, inte få känna stabiliteten och tryggheten från idrottens rutiner, inte ha idrottsliga mål att sträva mot och träna för eller inte ha något lag att heja på, säger Ögren.

Trots en stor tacksamhet för det stöd som redan getts till idrotten är det inte tillräckligt. Och konsekvenserna av uteblivet stöd kan bli påtagliga för både samhälle och individ.